Υπηρεσία Εγκατάστασης Κλιματιστικού

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία εγκατάστασης κλιματιστικού

 • Η υπηρεσία Δωρεάν εγκατάστασης αφορά μόνο το Νομό Ροδόπης
 • Οι εργασίες πραγματοποιούνται από αδειούχο ψυκτικό, με πιστοποίηση για διαχείριση φθοριούχων αερίων.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία του εγκαταστάτη, για να ορισθεί το ραντεβού για την εγκατάσταση.
 • Εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδιώσεων μέχρι 2 μέτρα.
 • Εγκατάσταση καλωδίου παροχής ρεύματος εξωτερικής μονάδας μέχρι 2 μέτρα.
 • Μέγιστο ύψος τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας μέχρι 3 μέτρα.
 • Τοποθέτηση βάσης εξωτερικής μονάδας, τοίχου ή δαπέδου.
 • Τοποθέτηση απλής αποχέτευσης και συνδετικού Τ αποχέτευσης.
 • Δοκιμή αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας.
 • Δημιουργία κενού στις σωληνώσεις (με αντλία κενού).
 • Εγγύηση ορθής εγκατάστασης 12 μηνών και αποζημίωση κόστους επισκευής αν παρουσιαστεί πρόβλημα στη συσκευή με υπαιτιότητα της σύνδεσης.

 

Διευκρινήσεις

 • Χωρίς χρέωση μεταφορικών για περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 15 χιλ. από την Κομοτηνή. Για μεγαλύτερες αποστάσεις πιθανόν να υπάρξει χρέωση (κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη).
 • Δεν πραγματοποιούμε, σε καμία περίπτωση, διάνοιξη οπής στα στατικά στοιχεία της οικίας.
 • Δεν περιλαμβάνει ξυλουργικές, σιδηρουργικές κλπ εργασίες
 • Δεν περιλαμβάνει Ασύρματη σύνδεση στο Wi-Fi

 

Υπηρεσίες με έξτρα χρέωση (Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

 • Απεγκατάσταση προϋπάρχοντος A/C 30 €
 • Πρόσθετα μέτρα σωληνώσεων 22€/μέτρο
 • Πρόσθετο καλώδιο παροχής ρεύματος 2€/μέτρο
 • Χρήση μονής σκαλωσιάς 3 μέτρων 30€
 • Χρήση διπλής σκαλωσιάς 6 μέτρων 50€
 • Χρήση γερανοφόρου οχήματος κατόπιν συνεννόησης
 • Ιδιοκατασκευές βάσεων στήριξης κατόπιν συνεννόησης
 • Τρύπημα πέτρας (έως 60cm) 40€
 • Τοποθέτηση διακοσμητικού καναλιού κάλυψης σωληνώσεων 10€/ μέτρο
 • Καθαρισμός νέας προεγκατάστασης με άζωτο 50€
 • Καθαρισμός χρησιμοποιημένης προεγκατάστασης με άζωτο 80€

ΚΑΛΑΘΙ

close